GÜNCEL BİLGİLER

08.07.2017

10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29797

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE

DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faa...

08.07.2017

Otomotiv yan sanayimizin önde gelen kurulumların olan KORMAS A.Ş. kurduğu ARGE Merkezi noktalarında OnServices çözümlerini tercih etti. Turnikeli ve kartlı olarak planlanan sistem Haziran ayında başarı ile devreye alındı.

Please reload

© 2017 by OnServices Ltd.Şti.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon