GÜNCEL BİLGİLER

07.01.2018

A&Y bünyesinde oluşturulan tasarım teşvik merkezleri ve bina girişi geçiş güvenliği sistemleri OnServices çözümleri ile planlanarak devreye alındı.

21.08.2017

3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi:

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam e...

08.07.2017

10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29797

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE

DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faa...

08.07.2017

Otomotiv yan sanayimizin önde gelen kurulumların olan KORMAS A.Ş. kurduğu ARGE Merkezi noktalarında OnServices çözümlerini tercih etti. Turnikeli ve kartlı olarak planlanan sistem Haziran ayında başarı ile devreye alındı.

22.02.2017

Merhaba,

Yönetmeliğin kaçış yolları ile ilgili kısmını aşağıda bulabilirsiniz. 

Yönetmeliğin tamamına link üzerinden erişebilirsiniz.

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071219-2.htm

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kaçış güvenliği esasları

MADDE 30- (1) İnsanlar tarafından kullanılmak üzere...

13.02.2017

Yakın zamanda acı bir şekilde örneğini yaşadığımız Acil Çıkış kapılarının kontrolsüzlüğü için teknolojiyi kullanarak çözüm üretmek oldukça kolay.

Acil çıkış kapılarının amacı her ne kadar acil durumlarda kullanılması olsa da dışarıya çıkış sağlaması nedeni ile kişilerce  suistimal edilmekte ve amacı dışında kullanılmasından dolayı kilitli tutulması gibi du...

Please reload

© 2017 by OnServices Ltd.Şti.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon